Tin Tức

Hướng dẫn tân thủ cụm Hẹn Ước

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến

Để giúp quý nhân sĩ thuận tiện trong con đường chinh phục võ học của mình tại cụm máy chủ Hẹn Ước, Bổn Trang xin có một số hướng dẫn dân thủ hữu ích sau đây:

Ưu điểm

  • Bao gồm 2 máy chủ: Thần Thiên KiếmMa Kiếm.
  • Được kế thừa những tính năng nguyên bản thuở sơ khai, chắt lọc những tính năng mới hấp dẫn để cập nhật theo thời gian.
  • Hãy sắp xếp thời gian hợp lý vì rất nhiều tính năng đang chờ chư vị. Chú ý giữ gìn sức khỏe

Các máy chủ thuộc cụm Cao Thủ

Danh sách máy chủ
Thần Thiên Kiếm
Ma Kiếm
Tuyệt Tình Kiếm

Hướng dẫn tân thủ

  • Bước 1: Tạo nhân vật.
  • Bước 2: Mở Kỳ Trân Các (phím tắt Ctrl + G), tìm các lệnh bài tân thủ: Anh Hùng Tân Thủ Lệnh, Hoàng Kim Tái Khởi Lệnh,…. Tùy theo tháng mà các loại lệnh bài hỗ trợ tân thủ sẽ khác nhau.
  • Bước 3: Tùy từng sự kiện mà hệ thống sẽ phát miễn phí lệnh bài hoặc bán tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 đồng. Quý nhân sĩ vui lòng kiểm tra hoạt động miễn phí tại NPC sứ giả hoạt động Cổ Phong Hà hoặc mở Kỳ Trân Các (phím tắt Ctrl + G) tìm các lệnh bài tân thủ: Anh Hùng Tân Thủ Lệnh, Hoàng Kim Tái Khởi Lệnh,…. Tùy theo tháng mà các loại lệnh bài hỗ trợ tân thủ sẽ khác nhau.
  • Bước 4: Nhận tất cả các phần thưởng miễn phí, gia nhập môn phái.
  • Bước 5: Tham khảo những thông tin hướng dẫn về trang bị, hoạt động, tính năng tại cẩm nang tại đây.

Các tính năng chính cần biết

Các đặc sắc chính tại cụm Hẹn Ước
Bao gồm các tính năng cơ bản Tranh Đoạt Lãnh Thổ
Mông Cổ Tây Hạ Liên Server Công Thành Chiến
Mông Cổ Tây Hạ Hoàng Thành Tranh Bá
Vận Tiêu Liên Cụm Boss Khổng Tước Hà
Tranh Đoạt Bảo Khoáng Liên Cụm Chuyển server