Tin Tức

07/05: Kiếm Thế mở cấp trên 150

Giang hồ rộng lớn, biết bao bậc anh thư hào kiệt khi hành tẩu đều mong mỏi sớm ngày võ công đại thành, thiên hạ vi tôn. Nhưng võ học vốn vô biên, vẫn chưa ai tìm được đỉnh cao thật sự, đạt cảnh giới vô ngã như sách sử đã lưu truyền.

Kể từ 07/05/2013, Kiếm Thế sẽ chính thức mở cấp trên 150. Để nâng cao đẳng cấp, ngoài lượng kinh nghiệm cần thiết, quý đồng đạo phải đạt mốc điểm Quy Nguyên Lệnh tương ứng như sau:

Cấp độ Điểm Quy Nguyên Lệnh để lên cấp tiếp theo
150 10
151 266
152 689
153 1.307
154 2.146
155 3.239
156 4.621
157 6.332
158 8.575
159 11.303
160 12.000
161 12.000
162 12.000
...

Đồng đạo có thể tham khảo cách sử dụng Quy Nguyên Lệnh tại đây. Ngoài việc mở cấp trên 150, Kiếm Thế sẽ lần lượt cập nhật hàng loạt tính năng, sự kiện mới, đường hành tẩu vì thế hứa hẹn thập phần thú vị. Thông tin chi tiết sẽ được Bổn Trang thông báo tại những bản tin tiếp theo, thân mời chư vị bằng hữu đón quan tâm theo dõi trên trang chủ Kiếm Thế.