Cẩm nang

Tăng cấp

Tăng cấp Bạn Đồng Hành và tăng điểm kỹ năng là một trong những việc khá quan trọng vì nó quyết định khả năng hỗ trợ của Bạn Đồng Hành.

Tăng cấp và kinh nghiệm cho Bạn Đồng Hành

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Khi vừa thu nhận Bạn Đồng Hành thì đẳng cấp của Bạn Đồng Hành là 1.
 • Muốn có điểm kinh nghiệm cho Bạn Đồng Hành thì phải:
  • Đánh quái Tinh Anh hoặc Thủ Lĩnh (quái Tinh Anh và Thủ Lĩnh chỉ hơn Bạn Đồng Hành 15 cấp trở xuống).
  • Dùng sách tăng kinh nghiệm (đánh quái Tinh Anh ở bản đồ cấp 115 có xác suất rơi ra sách).
Kiếm Thế

Trong giao diện F9 sau khi kích hoạt thì có phần kinh nghiệm cần và kinh nghiệm hiện tại.

Kiếm Thế
 • Khi điểm kinh nghiệm hiện tại bằng với kinh nghiệm cần thì có thể thăng cấp cho Bạn Đồng Hành bằng cách nhấn vào chữ thăng cấp.
 • Điểm kinh nghiệm chỉ có thể tích lũy 10 cấp. Nếu đã tích lũy 10 cấp rồi mà không tăng cấp cho Bạn Đồng Hành thì đánh quái hay sử dụng Sách kinh nghiệm cũng không thể tăng thêm kinh nghiệm.

Tăng độ thân mật

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Dùng Nguyệt Ảnh Thạch đổi lấy Tinh phách thường (cấp 1) tại Tạp hóa Long Ngũ Thái Gia để tăng độ thân mật giữa nhân vật và Bạn Đồng Hành.
 • Chỉ dùng được Tinh phách thường (cấp 1) khi Bạn Đồng Hành đạt đẳng cấp 30 trở lên.
Kiếm Thế
 • Tùy theo đẳng cấp của Bạn Đồng Hành và đẳng cấp Sao mà tăng độ thân mật nhiều hay ít.
 • Khi nhấp chuột vào Tinh phách thì sẽ hiện ra 1 bảng thông báo cho phép chọn Bạn Đồng Hành nào mà muốn tăng độ thân mật.
 • Độ thân mật đạt cấp 100 là tối đa.
 • Độ thân mật mỗi ngày sẽ giảm đi, nhiều nhất là 2 điểm.
 • Độ thân mật dưới cấp 40 thì sẽ không thể giúp đỡ được nữa.

Tăng điểm kỹ năng

Hình ảnh Ghi chú

Điểm kỹ năng của Bạn Đồng Hành sẽ được tăng sau khi đẳng cấp của Bạn Đồng Hành tăng 5 cấp (cứ mỗi 5 cấp thì điểm kỹ năng sẽ tăng 1 lần).

Kiếm Thế
 • Hệ thống sẽ có thông báo điểm kỹ năng sẽ được tăng và độ lĩnh ngộ đang cao hay là thấp. Nếu độ lĩnh ngộ thấp thì việc tăng cấp kỹ năng sẽ có xác suất không thành công.
 • Điểm kỹ năng sẽ được cộng ngẫu nhiên.

Ảnh hưởng của độ lĩnh ngộ

Hình ảnh Ghi chú

Độ lĩnh ngộ là xác suất tăng điểm kỹ năng cho Bạn Đồng Hành. Ví dụ: Độ lĩnh ngộ 40 đồng nghĩa với mức độ thành công khi tăng điểm kỹ năng là 40.

Kiếm Thế
 • Để tăng độ lĩnh ngộ cho Bạn Đồng Hành thì phải tặng quà cho Bạn Đồng Hành.
 • Khi chọn nút Tặng quà, hệ thống sẽ hiển thị bảng thông báo để đặt quà tặng vào.
 • Chỉ có thể tặng quà cho Bạn Đồng Hành nào đang được kích hoạt.

Chỉ có thể tặng những món quà sau cho Bạn Đồng Hành (tùy giá trị của từng món mà độ lĩnh ngộ tăng nhiều hay ít): Huyền Tinh, Ngũ Hành Hồn Thạch, Thỏi Vàng, thành phẩm Tiêu Dao, thành phẩm Lãnh Thổ, thành phẩm Tần Lăng.

Kiếm Thế
 • Độ lĩnh ngộ sẽ giảm đi 10 điểm/ 1 lần nếu tăng điểm kỹ năng Bạn Đồng Hành thành công.
 • Độ lĩnh ngộ tối đa là 100 điểm.
 • Độ lĩnh ngộ ở 40 điểm thì không giảm nữa.

Hủy quan hệ đồng hành

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Trong giao diện F9 có thể chọn Giải tán để hủy quan hệ đồng hành (đối bạn Bạn Đồng Hành 5,5 Sao trở xuống).
 • Nếu Bạn Đồng Hành trên 5,5 Sao thì phải nhờ Long Ngũ Thái Gia hủy bỏ. Sau khi đồng ý thì sau 3 giờ đồng hồ có thể hủy bỏ quan hệ.
 • Khi hủy bỏ quan hệ Bạn Đồng Hành thì điểm tiềm năng, kỹ năng, tài phú của Bạn Đồng Hành không còn hiệu lực.
Kiếm Thế
Kiếm Thế