Cẩm nang

Yến Tiểu Lâu

Với 07 kỹ năng hỗ trợ công thủ toàn diện từ Yến Tiểu Lâu, giấc mộng đế vương, hào khí vạn trượng sớm thành hiện thực. Ngay sau đây, Bổn Trang xin gửi đến quý nhân sĩ hình ảnh chi tiết về Bạn Đồng Hành Yến Tiểu Lâu 07 kỹ năng:

Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế

Đồng Hành Yến Tiểu Lâu (07 kỹ năng, khóa, không thể giao dịch, không thể dùng Thư Đồng Hành tiến cử).

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Nhấp chọn loại tiềm năng của Bạn Đồng Hành.
Kiếm Thế Chọn ngũ hành tương đồng với hệ phái nhân vật.

Kiếm Thế

Đồng Hành Yến Tiểu Lâu 07 kỹ năng (cấp 01, hệ hỏa)

Kiếm Thế

Đồng Hành Yến Tiểu Lâu 07 kỹ năng (cấp 120, hệ kim )