Tin Tức

Danh sách các máy chủ Kiếm Thế

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến!

Để giúp quý nhân sĩ tiện theo dõi và chọn lựa vùng đất phù hợp để bắt đầu hành trình ngao du giang hồ, Bổn Trang xin liệt kê danh sách các máy chủ Kiếm Thế ngay sau đây.

Danh sách máy chủ Kiếm Thế 02/2023

Cụm Danh sách máy chủ
Cao Thủ 1

Kim Kiếm
Thủy Kiếm
Hỏa Kiếm
Phụng Kiếm

Cao Thủ 2

Bá Vương Kiếm
Hạo Thiên Kiếm

Hẹn Ước

Thần Thiên Kiếm
Tuyệt Tình Kiếm

Hồi Ức 1

Thanh Long Kiếm
Bạch Hổ Kiếm

Hồi Ức 2

Lôi Kiếm
Phụng Kiếm
Điện Kiếm

2009

Song Long Tình Kiếm
Song Kiếm Hợp BÍch
Song Kiếm Kinh Vũ