Tin Tức

Danh sách các máy chủ Kiếm Thế

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến!

Để giúp quý nhân sĩ tiện theo dõi và chọn lựa vùng đất phù hợp để bắt đầu hành trình ngao du giang hồ, Bổn Trang xin liệt kê danh sách các máy chủ Kiếm Thế ngay sau đây.

Cụm Cao Thủ

Danh sách máy chủ
Kim Kiếm
Thủy Kiếm
Phụng Kiếm
Trường Kiếm
Hỏa Kiếm

Cụm Hẹn Ước

Danh sách máy chủ
Thần Thiên Kiếm
Ma Kiếm
Tuyệt Tình Kiếm

Cụm Hồi Ức

Danh sách máy chủ
Thanh Long Kiếm
Chu Tước Kiếm
Bạch Hổ Kiếm
Huyền Vũ Kiếm