Tin Tức

Hướng dẫn sử dụng Danh Vọng từ Vạn Phúc Lễ Bao 2024

Thông báo đến quý nhân sĩ Kiếm Thế,

Liên quan đến Danh Vọng VIP từ sự kiện VẠn Phúc Lễ Bao 2024, Bổn trang xin gửi đến quý nhân sĩ Kiếm Thế hướng dẫn về một số cách thức đổi, chọn, nâng cấp, kích hoạt... đối với Luân Hồi Lệnh, Danh Vọng Ấn Chương, Danh Vọng Già Lam, Danh Vọng Linh Động như dưới đây.

 • Lưu ý Thú cưng:
  • Đối với Thú Cưng, khi nhân vật nhận được sẽ là Nhận Khóa nên không thể thao tác mở khóa được, vì vậy, các nhân vật muốn chuyển đổi Thú Cưng cho nhân vật khác, vui lòng không sử dụng, mà giữ nguyên tại Hành Trang, sau đó lên trang https://support.vnggames.com/ để gửi yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi sang nhân vật khác.
  • Chú ý: Đối với các trường hợp đã tiến hành sử dụng vào nhân vật, Ban Điều Hành sẽ không hỗ trợ lấy ra để giao dịch cho nhân vật khác
 • Chuyển lên Cụm máy chủ cao hơn
  • Đối với các nhân sĩ có nhu cầu chuyển lên Cụm máy chủ cao hơn có thể gửi yêu cầu tại trang https://support.vnggames.com/ đến 23h00 ngày 30/04/2024
  • Chú ý: Phải đăng ký chuyển lên Cụm máy chủ cao hơn trước, rồi sau đó mới nhận phần thưởng Vạn Phúc Lễ Bao 2024, như vậy, mới có thể nhận được tối ưu phần thưởng.

Luân Hồi Lệnh

Người chơi đến NPC Lễ Quan tại các thành thị chọn dòng Đổi Luân Hồi Ấn sau đó đặt Luân Hồi Lệnh và Lôi Đình Ấn vào để đổi được Luân Hồi Ấn.

Danh Vọng Ấn Chương

 • Người chơi có thể đến NPC Cổ Phong Hà -> chọn Cổ Phong Hà -> Cửa Hàng Vạn Phúc để có thể mua được nguyên liệu dưỡng thành.
 • Để dưỡng thành Ấn Chương người chơi nhấp chuột phải vào Mai Khôi Tửu để có thể nâng cấp.

Danh Vọng Già Lam

 • Sau khi đạt đủ cấp Danh Vọng Già Lam có thể đến NPC Tiền Trang chọn Shop Ngũ Hành Hồn Thạch để có thể mua mật tịch Già Lam Kinh.

Danh vọng Linh Động

 • Đầu tiên người chơi phải có Thiên Hồ Ấn mới có thể kích hoạt được kỹ năng Linh Động (Đến NPC Sứ Giả Hoạt Động dùng 1000 Nguyện Ảnh Thạch để đổi) chỉ cần kích hoạt 1 lần.
 • Sau khi đã kích hoạt có thể dùng Nguyệt Ảnh Thạch đổi Linh Hồ Đơn (dùng để dưỡng thành kỹ năng Linh Động), 1 Linh Hồ Đơn = 3 Nguyệt Ảnh Thạch (Mỗi ngày đổi được tối đa 300 Linh Hồ Đơn tại NPC Sứ Giả Hoạt Động).

 • Chuột phải vào Thiên Hồ Ấn để kích hoạt

Mọi khó khăn, thắc mắc liên quan đến tính năng, nhân vật, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.