Tin Tức

Hướng dẫn tách và mở khóa Bích Long Anh Hùng

Nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Kể từ ngày 01/02 - 31/01/2016, nhân sĩ Kiếm Thế sẽ có thể tách Long Hồn và mở khóa trang bị Bích Long Anh Hùng tại NPC Diễm My. Hướng dẫn cụ thể như sau:

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian nâng cấp trang bị: Từ 16h00 ngày 01/02 16h00 ngày 31/12/2016.
 • NPC liên quan: Diễm My, Lễ Quan.
 • Một số lưu ý:
  • Chỉ có thể mở khóa trang bị Bích Long Anh Hùng. Ban Điều Hành sẽ không hỗ trợ giải quyết các sự cố phát sinh khi nhân sĩ mở khóa các loại trang bị khác.
  • Muốn mở khóa trang bị Bích Long Anh Hùng thì phải tách Long Hồn trước khi mở khóa. Nếu không tách Long Hồn trước thì mở khóa không thành công và sẽ bị mất 1 Lục Bảo Thạch trong hành trang.
  • Vật phẩm Lục Bảo Thạch có thể mua tại Kỳ Trân Các giá 5 vạn Đồng/vật phẩm.
  • Hành trang cá nhân trống 10 ô trở lên.

Tách trang bị Long Hồn Bích Long

Điều kiện: Nhân sĩ phải có trang bị Long Hồn Bích Long Anh Hùng.

Hình ảnhGhi chú

Gặp NPC Diễm My.

Lưu ý: Cần tách khảm bảo thạch và tách cường hóa mới có thể tách Long Hồn.

Chọn dòng Long Hồn BLAH như hình bên.

Chọn dòng "Long Hồn - Anh Hùng".

Đặt trang bị Bích Long cần tách Long Hồn vào và nhấn đồng ý tách.

Nhận lại trang bị Bích Long Anh Hùng và Long Văn Ngân Tệ.

Mở Khóa trang bị Bích Long Anh Hùng

Điều kiện: Phải có trang bị Bích Long Anh Hùng.

Mở khóa trang bị Bích Long Anh Hùng bình thường (3 ngày) không tốn Lục Bảo Thach.

Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế

Đối thoại với NPC Lễ Quan.

Chọn dòng Trang Bị Anh Hùng.
Kiếm Thế

Chọn "Mở Khóa Trang Bị Anh Hùng".

Kiếm Thế

Sau 3 ngày, trang bị Anh Hùng sẽ có thể mở khóa.

Kiếm Thế

Khi đến thời gian mở khóa, nhân sĩ đến gặp NPC Diễm My, chọn dòng Mở Khóa Bích Long Anh Hùng.

Kiếm Thế

Tiếp tục chọn dòng Mở Khóa Bích Long Anh Hùng.

Kiếm Thế

Đặt vào trang bị Bích Long Anh Hùng cần mở khóa và tiến hành mở khóa.

Lưu ý: Chỉ có trang bị Bích Long Anh Hùng mới có thể mở khóa.

Mở khóa nhanh Bích Long Anh Hùng

Điều kiện: Phải có trang bị Bích Long Anh Hùng và 1 Lục Bảo Thạch.

Hình ảnhGhi chú
Nhân sĩ đến gặp NPC Diễm My.
Kiếm Thế

Chọn dòng "Mở Khóa Bích Long Anh Hùng".

Kiếm Thế

Tiếp theo, chọn dòng Mở Khóa nhanh Bích Long Anh Hùng như hình bên.

Đặt vào trang bị Bích Long Anh Hùng cần mở khóa và tiến hành mở khóa.

Lưu ý: Chỉ có trang bị Bích Long Anh Hùng mới có thể mở khóa.

Nếu đặt sai loại trang bị thì thao tác mở khóa sẽ thất bại và mất đi 1 Lục Bảo Thạch, ô trống sẽ biến mất.

Kiếm Thế
Kiếm Thế

Mở khóa thành công.

Nay xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ, nếu có bất kì thắc mắc nào, quý nhân sĩ vui lòng gửi yêu cầu tại trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được hỗ trợ tốt nhất.