Tin Tức

Hướng dẫn tân thủ cụm Hồi Ức

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến

Để giúp quý nhân sĩ thuận tiện trong con đường chinh phục võ học của mình tại cụm máy chủ Hồi Ức, Bổn Trang xin có một số hướng dẫn dân thủ hữu ích sau đây:

Ưu điểm

  • Được kế thừa những tính năng nguyên bản thuở sơ khai, chắt lọc những tính năng mới hấp dẫn để cập nhật theo thời gian.
  • Đây là cụm máy chủ không tăng cấp nhanh, không tăng trang bị nhanh. Chỉ bao gồm những tính năng cơ bản.
  • Người chơi tại các máy chủ hoài niệm này luôn đông đúc, nhộn nhịp.
  • Hãy sắp xếp thời gian hợp lý vì rất nhiều tính năng đang chờ chư v, chú ý giữ gìn sức khỏe.

Các máy chủ thuộc cụm Cao Thủ

Danh sách máy chủ
Thanh Long Kiếm
Chu Tước Kiếm
Bạch Hổ Kiếm
Huyền Vũ Kiếm

Hướng dẫn tân thủ

  • Bước 1: Tạo nhân vật.
  • Bước 2: Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ chính tuyến đến cấp 20, gia nhập môn phái.
  • Bước 3: Đến NPC sứ giả hoạt động Cổ Phong Hà tại Đào Khê Trấn hoặc các Tân Thủ Thôn để nhận hỗ trợ tân thủ, tăng ngay đến cấp 60.
  • Bước 4: Nhận tất cả các phần thưởng hỗ trợ tân thủ tại Cổ Phong Hà, tăng cấp nhận thưởng hấp dẫn từ Bảo Rương Trưởng Thành.
  • Bước 5: Làm nhiệm vụ thế giới, đánh quái thủ lĩnh đốt lửa trại ngoài thành, luyện bí cảnh,… để tăng cấp nhanh nhất.
  • Bước 6: Tham gia các hoạt động hàng ngày theo giờ.

Các tính năng chính cần biết

Các đặc sắc chính tại cụm Hẹn Ước
Bao gồm các tính năng cơ bản Tranh Đoạt Lãnh Thổ
Mông Cổ Tây Hạ Liên Server Công Thành Chiến
Mông Cổ Tây Hạ Boss Khổng Tước Hà
Du Long Các Bách Bảo Rương