Tin Tức

Ưu đãi Kỳ Trân Các mừng Đại Lễ 30/04 và 01/05/2023

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Chào mừng Đại Lễ 30/04 và Quốc Tế Lao Động 01/05, Kiếm Thế xin mang đến sự kiện ưu đãi Kỳ Trân Các cực hấp dẫn như sau:

Thời gian & đối tượng tham gia

  • Thời gian diễn ra: Từ 16h00 ngày 28/04 đến 23h00 ngày 04/05/2023
  • NPC: Pháp Bảo
  • Đối tượng tham gia: tất cả nhân sĩ đã gia nhập môn phái.
  • Nội dung ưu đãi Kỳ Trân Các:
    • Dùng Đồng May Mắn đổi các vật phẩm với giá ưu đãi tại NPC Sứ Giả Sự Kiện.
    • Đồng May Mắn mua tại Kỳ Trân Các giá 100 đồng, công dụng dùng để đổi vật phẩm Kỳ Trân Các, HSD 23h00 ngày 04/05/2023.

Cụm Cao Thủ 1

Vật phẩm Tính chất/Hsd Tiêu hao Đồng May Mắn Giới hạn lần mua/nhân vật
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Sơ Khóa, 30 ngày 15 4
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Trung Khóa, 45 ngày 90 2
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Cao Khóa, 60 ngày 700 1
10 Chân Linh Tẩy Luyện Đơn Không khóa, vĩnh viễn 1 -  
1 Chân Linh Tẩy Luyện Đơn-Rương Không khóa, vĩnh viễn 10 -  
1 Lục Bảo Thạch Khóa, 30 ngày 420 200
1 Phá Ngọc Chùy (dùng đổi thuộc tính Bảo Châu) Khóa, 30 ngày 110 -  
5 Sách Kỹ Năng Chân Linh Khóa, vĩnh viễn 1 -  
1 Chứng thực-Thanh đồng Khóa, 45 ngày 12 -  
1 Chứng thực-Bạch ngân Khóa, 45 ngày 50 -  
1 Chứng thực-Hoàng kim Khóa, 45 ngày 90 -  
1 Chứng thực-Kim long Khóa, 45 ngày 190 -  
90 Ẩm Huyết Thạch Khóa, vĩnh viễn 50 Tối đa 315
Mỗi ngày mua 45 lần
20 Thần Sa-Vô Cực Dẫn (Cấp 6) Khóa, vĩnh viễn 240 Tối đa 70
Mỗi ngày mua 10 lần
500 Thiên Cơ Tài Khóa, vĩnh viễn 10 10
1000 Chiến Ý Trục Cuốn Khóa, vĩnh viễn 200 10
100 Thiên Cơ Tài Đặc Biệt Khóa, vĩnh viễn 150 10
100 Huyền Thiết Tinh Hoa Khóa, vĩnh viễn 50 100
100 Kim Cương Tinh Hoa Khóa, vĩnh viễn 20 100
250 Rương Thần Binh 5 Sao-Có Tì Vết Khóa, vĩnh viễn 250 Tối đa 7
Mỗi ngày mua 1 lần
4 Huy Chương Khắc Thạch Khóa, vĩnh viễn 200 Tối đa 2
Mỗi ngày mua 1 lần

Cụm Hẹn Ước và Cao Thủ 2

Vật phẩm Tính chất/Hsd Tiêu hao Đồng May Mắn Giới hạn lần mua/nhân vật
1 Nguyệt Ảnh Khoáng Thạch Khóa, 30 ngày 80 50
1 Chứng thực-Thanh đồng Khóa, 45 ngày 12 -  
1 Chứng thực-Bạch ngân Khóa, 45 ngày 50 -  
1 Chứng thực-Hoàng kim Khóa, 45 ngày 60 -  
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Sơ Khóa, 30 ngày 15 4
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Trung Khóa, 45 ngày 90 2
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Cao Khóa, 60 ngày 700 1
90 Ẩm Huyết Thạch Khóa, vĩnh viễn 50 Tối đa 315
Mỗi ngày mua 45 lần
1 Lục Bảo Thạch Khóa, 30 ngày 420 100
1 Phá Ngọc Chùy (dùng đổi thuộc tính Bảo Châu) Khóa, 30 ngày 110 -  
250 Rương Thần Binh 5 Sao-Có Tì Vết Khóa, vĩnh viễn 400 Tối đa 7
Mỗi ngày mua 1 lần
4 Huy Chương Khắc Thạch Khóa, vĩnh viễn 1,000 Tối đa 2
Mỗi ngày mua 1 lần
20 Thần Sa Phong Vân Dẫn (cấp 3) Khóa, vĩnh viễn 150 Tối đa 7
Mỗi ngày mua 1 lần
50 Rương Thần Sa Khóa, vĩnh viễn 200 Tối đa 7
Mỗi ngày mua 1 lần
5 Sao Vàng Khóa, vĩnh viễn 50 Tối đa 7
Mỗi ngày mua 1 lần
5 Trấn Hồn Châu Khóa, vĩnh viễn 15 7
5 Chân Linh Tẩy Luyện Đơn Khóa, vĩnh viễn 5 -  
5 Sách Kỹ Năng Chân Linh Khóa, vĩnh viễn 20 1,000

Cụm Hồi Ức 1 và 2

Vật phẩm Tính chất/Hsd Tiêu hao Đồng May Mắn Giới hạn lần mua/nhân vật
1 Nguyệt Ảnh Khoáng Thạch Khóa, 30 ngày 80 50
600 Chiến Thư Du Long Khóa, vĩnh viễn 360 70
Mỗi ngày mua 10 lần
1 Chứng thực-Thanh đồng Khóa, 45 ngày 12 -  
1 Chứng thực-Bạch ngân Khóa, 45 ngày 50 -  
1 Chứng thực-Hoàng kim Khóa, 45 ngày 60 -  
2000 Vũ Hoa Thạch Khóa, vĩnh viễn 100 100
1000 Chân Khí Hoàn Khóa, vĩnh viễn 150 30
50 Rương Tu Vi Khóa, vĩnh viễn 50 30
500 Thiên Canh Mật Tịch Khóa, vĩnh viễn 200 30
500 Địa Sát Mật Tịch Khóa, vĩnh viễn 200 30
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Sơ Khóa, 30 ngày 15 4
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Trung Khóa, 45 ngày 90 2
1 Lục Bảo Thạch Khóa, 30 ngày 420 100
1 Phá Ngọc Chùy (dùng đổi thuộc tính Bảo Châu) Khóa, 30 ngày 110 -  
50 Rương Thần Binh - 3 sao (có tì vết) Khóa, vĩnh viễn 100 Mỗi ngày mua 4 lần

Cụm 2009 (không áp dụng Song Kiếm Loạn Vũ)

Vật phẩm Tính chất/Hsd Tiêu hao Đồng May Mắn Giới hạn lần mua/nhân vật
1 Tinh Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300
1 Hoạt Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300

200 Chiến Thư Du Long (tăng số lần tham gia Du Long Cát 100 lần/ngày trong 7 ngày)

Khóa, vĩnh viễn 180 Tối đa 7
Mỗi ngày mua 1 lần
2 Nguyệt Ảnh Khoáng Thạch Khóa, 30 ngày 160 Tối đa 7
Mỗi ngày mua 1 lần
1 Rương Sách Kỹ Năng Thú Cưng Khóa, 30 ngày 50 Tối đa 7
Mỗi ngày mua 1 lần
1 Rương Sách Kỹ Năng Thú Cưng-Cao Khóa, 30 ngày 1000 Tối đa 7
Mỗi ngày mua 1 lần
2 Rương Thú Nhỏ Khóa, 30 ngày 80 Tối đa 7
Mỗi ngày mua 1 lần

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.