Cẩm nang

Ấn Dũng Sĩ

Để sở hữu Dũng Sĩ Ấn, đồng đạo cần thu thập Ngân Long Lệnh và Ngũ Hành Hồn Thạch. Đối thoại với NPC Quan Viên Quan Hàm - Phó Thiếu Khanh tại Lâm An để đổi Dũng Sĩ Ấn.

Thu thập Ngân Long Lệnh

Tham gia các tính năng trong game, ngoài phần thưởng tính năng, đồng đạo sẽ nhận thêm Ngân Long Lệnh (khóa, hạn sử dụng đến 23h59 trong ngày).

Tính năngNgân Long Lệnh (khóa)Hình ảnh
Nhận thưởng nhiệm vụ Hiệp Khách 01 Kiếm Thế
Nhận thưởng nhiệm vụ Thời Quang Điện 01
Nhận thưởng nhiệm vụ Lâu Lan 01
Nhân thưởng Mông Cổ - Tây Hạ Liên Server 01
Nhận thưởng nhiệm vụ Thần Trùng Trấn 01

Đổi Dũng Sĩ Ấn

Tính năngNgân Long Lệnh (khóa)

Kiếm Thế

 

Đối thoại với NPC Quan Viên Quan Hàm - Phó Thiếu Khanh chọn dòng "Đổi Dũng Sĩ Ấn".

Kiếm Thế

01 Dũng Sĩ Ấn (khóa, hạn sử dụng 07 ngày) = 500 Ngũ Hành Hồn Thạch + 04 Ngân Long Lệnh

Kiếm Thế Thuộc tính Dũng Sĩ Ấn

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể quý đồng đạo gần xa để kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý đồng đạo gặp nhiều may mắn trên đường hành tẩu.