Cẩm nang

Ngũ Hành Ấn

Cùng với hệ thống Ngũ hành tương sinh - tương khắc quen thuộc tạo nên sự cân bằng cho 12 môn phái, hệ thống Ngũ Hành Ấn của Kiếm Thế với những thuộc tính độc đáo sẽ đem đến cho võ lâm nhân sĩ những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.

Ngũ Hành Ấn

Tất cả nhân vật đạt cấp 60đã gia nhập môn phái đều có thể nhận được 1 Ngũ Hành Ấn từ bưu phẩm hoặc Trưởng Môn nhân. Ngũ Hành Ấn mang thuộc tính ngũ hành và đồng nhất với thuộc tính ngũ hành của nhân vật.

kiemthe

Trên Ngũ Hành Ấn có 2 thuộc tính “Ngũ hành tương khắc cường hóa” và “ Ngũ hành tương khắc nhược hóa”.

Ngũ hành tương khắc cường hóa

Kim (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành Ấn, tức nhân vật hệ Kim sử dụng): Cường hóa hiệu quả khắc chế đối với môn phái hệ Mộc.

Mộc (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành Ấn, tức nhân vật hệ Mộc sử dụng): Cường hóa hiệu quả khắc chế đối với môn phái hệ Thổ.

Thủy (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành Ấn, tức nhân vật hệ Thủy sử dụng): Cường hóa hiệu quả khắc chế đối với môn phái hệ Hỏa.

Hỏa (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành Ấn, tức nhân vật hệ Hỏa sử dụng): Cường hóa hiệu quả khắc chế đối với môn phái hệ Kim.

Thổ (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành Ấn, tức nhân vật hệ Thổ sử dụng): Cường hóa hiệu quả khắc chế đối với môn phái hệ Thủy.

Ngũ hành tương khắc nhược hóa

Kim (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành Ấn, tức nhân vật hệ Kim sử dụng): Nhược hóa hiệu quả khắc chế của môn phái hệ Hỏa.

Mộc (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành Ấn, tức nhân vật hệ Mộc sử dụng): Nhược hóa hiệu quả khắc chế của môn phái hệ Kim.

Thủy (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành Ấn, tức nhân vật hệ Thủy sử dụng): Nhược hóa hiệu quả khắc chế của môn phái hệ Thổ.

Hỏa (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành Ấn, tức nhân vật hệ Hỏa sử dụng): Nhược hóa hiệu quả khắc chế của môn phái hệ Thủy.

Thổ (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành Ấn, tức nhân vật hệ Thổ sử dụng): Nhược hóa hiệu quả khắc chế của môn phái hệ Mộc.

kiemthe

Mang Ngũ Hành Ấn trang bị vào dãy Ấn Giám trong nhân vật, là có thể kích hoạt 2 thuộc tính này.

kiemthe

Ngũ Hành Ấn có thể dùng Ngũ Hành Hồn Thạch tiến hành thăng cấp tại Dã Luyện Đại Sư. Sau khi thăng cấp “Ngũ hành tương khắc cường hóa” và “Ngũ hành tương khắc nhược hóa” sẽ được nâng cao.

kiemthe

Mang Ngũ Hành Ấn đặt vào ô chứa thăng cấp, sau đó chọn “Ngũ hành tương khắc cường hóa” hoặc “Ngũ hành tương khắc nhược hóa”, đặt vào Ngũ Hồn Thạch bên dưới.

Chú ý: mỗi khi tiến hành thăng cấp Ngũ Hành Ấn có thể chọn một trong những thuộc tính để thăng cấp, vì thế trước khi thăng cấp cần lựa chọn và xác đĩnh rõ thuộc tính cần thăng cấp.

Căn cứ vào số lượng khác nhau của Ngũ Hành Hồn Thạch, có thể khiến Ngũ Hành Ấn thăng đến những cấp độ khác nhau.

kiemthe

Ngũ Hành Ấn sau khi thăng cấp sẽ có thuộc tính tương khắc mạnh hơn.

kiemthe

Ngũ Hành Hồn Thạch

Kỹ năng sinh hoạt tạo ra trang bị trên cấp 6 (ngoại trừ Ma Đao Thạch, Ngũ Hành Thạch, Hộ Giáp Phiến), đều có thể đến các thành thị lớn cùng các thôn tân thủ tìm Chủ Tiền Trang hoán đổi Ngũ Hành HồnThạch, Ngũ Hành Hồn Thạch không khóa.

Chú ý: trang bị khóa không thể hoán đổi Ngũ Hành Hồn Thạch.

kiemthe

Đẳng cấp khác nhau, trang bị khác nhau có thể đổi về số lượng Ngũ Hành Hồn Thạch khác nhau. Ngũ Hành Hồn Thạch được đổi có thể tự mình sử dụng hoặc bán cho người khác.

kiemthe

Hiệu quả hiển thị sau khi trang bị Ngũ Hành Ấn

Nhân vật hệ Kim tấn công nhân vật hệ Hỏa, hệ Kim không trang bị Ngũ Hành Ấn, hiệu quả như sau, nhân vật hệ Hỏa mất đi 713 máu.

kiemthe

Nhân vật hệ Kim tấn công nhân vật hệ Hỏa, nhân vật hệ Kim trang bị lên “Ngũ Hành tương khắc nhược hóa” thuộc tính cao, hiệu quả như sau, nhân vật hệ Hỏa mất máu đến 828.

kiemthe

Hệ Kim bị tấn công bởi hệ Hỏa, nhân vật hệ Kim không trang bị Ngũ Hành Ấn, hiệu quả như sau, nhân vật hệ Kim mất 1093 máu.

kiemthe

Hệ Kim bị tấn công bởi hệ Hỏa, nhân vật hệ Kim sau khi trang bị lên “Ngũ hành tương khắc nhược hóa” thuộc tính cao, hiệu quả tấn công như sau, nhân vật hệ Kim chỉ mất 919 máu.

kiemthe

Nhân vật hệ Kim tấn công nhân vật hệ Mộc, nhân vật hệ Kim không trang bị Ngũ Hành Ấn, hiệu quả như sau, nhân vật hệ Mộc mất đi 1150 máu.

kiemthe

Nhân vật hệ Kim tấn công nhân vật hệ Mộc, nhân vật hệ Kim trang bị lên “Ngũ hành tương khắc cường hóa” thuộc tính cao, hiệu quả tấn công như sau, nhân vật hệ Mộc mất đi 1198 máu.

kiemthe

Nhân vật hệ Kim bị nhân vật hệ Mộc tấn công, nhân vật hệ kim không trang bị Ngũ Hành Ấn, hiệu quả tấn công như sau, nhân vật hệ Kim mất đi 71 máu.

kiemthe

Nhân vật hệ Kim bị nhân vật hệ Mộc tấn công, nhân vật hệ Kim trang bị lên “Ngũ hành tương khắc Cường hóa” thuộc tính cao, hiệu quả tấn công như sau, nhân vật hệ Kim chỉ còn mất 51 máu.

kiemthe

Hấp dẫn quá!!! Đồng đạo còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng lãnh nhận Ngũ Hành Ấn và trang bị cho nhân vật của mình ngay từ bây giờ?

Còn những trang bị đã được tạo ra không cần phải bán vào tiệm nữa, hãy mang đi đổi thành Ngũ Hành Hồn Thạch. Nếu đồng đạo không sử dụng trang bị cũng có thể bán ra ngoài và thu lại bạc nén.