Cẩm nang

Lôi Đình Ấn

Với chỉ số thuộc tính cao hơn hẳn Ngũ Hành Ấn, Lôi Đình Ấn chắc chắn sẽ là bảo vật hộ thân không thể thiếu trên đường bôn tẩu.

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

  • Có thể chuyển cường hóa Ngũ Hành Ấn sang Lôi Đình Ấn thông qua chức năng Luyện đúc - Đúc Ấn tại NPC Dã Luyện Đại Sư.
  • Lôi Đình Ấn sau khi cường hóa tối đa sẽ có chỉ số thuộc tính cao hơn Ngũ Hành Ấn.